Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie działają obecnie dwa zespoły śpiewacze, które są wizytówką Gminy.

      „Echo Dębowej” i „Chmiel” uczestniczą we wszystkich imprezach zorganizowanych w Gminie, jak również na terenie całego powiatu parczewskiego. Maja swoje siedziby w budynku GOK w Dębowej Kłodzie oraz w świetlicy wiejskiej w Chmielowie. Spotykają się regularnie na próbach, które zwykle przebiegają w bardzo miłej atmosferze. Przynależność do zespołu pozwala, głównie ludziom starszym, rozwijać życie towarzyskie. Jest to sposób na efektywne zagospodarowanie wolnego czasu, a co najważniejsze łączy „przyjemne z pożytecznym"

Członkowie zespołu ECHO DĘBOWEJ

1. Jadwiga Burdal

2. Ewa Ciopcińska

3. Anna Frondczak

4. Janina Hapon,

5. Wiesław Korniluk 

6. Czesława Lasecka

7. Jadwiga Lipska 

8. Marianna Pamrowska

9. Władysława Pamulska

10. Anna Staśkiewicz

11. Wojciech Sutryk 

12. Marianna Walter 

 

 

 

Członkowie zespołu CHMIEL

1. Danuta Terlecka

2. Stanisława Chwalczuk

3. Barbara Iwańczuk

4. Ewa Chmielewska-Lotek

5. Teresa Kaliszyk

6. Urszula Martychewicz

7. Agnieszka Sikora

8. Henryka Tureniec

9. Krystyna Krajewska

10. Zenobia Juszczyk

11. Stanisław Juszczyk

12. Jan Iwańczuk

13. Wiesław Korniluk

Licznik odwiedziń: 210456