Warsztaty zielarskie

Głównym celem operacji było przeprowadzenie warsztatów zielarskich  w miejscowości Chmielów  na bazie, której uczestnicy mogli poznać dawne sposoby (wcześniej szeroko praktykowane, obecnie zanikające - na podstawie relacji najstarszych mieszkańców wsi) zastosowanie, wartość ziół oraz sposób ich suszenia. Zapoznali się ze sposobami przygotowywania tradycyjnych wywarów, herbatek, olejków, kadzidełek, naparów, które to mają zastosowanie w kosmetyce i wspieraniu zdrowia psycho - fizycznego. Warsztaty miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Chmielowa oraz pozostałych mieszkańców gminy. Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch zadań: I zadanie - „ziołowe wieczorki” – spotkania z zielarką. Zielarka przychodziła na spotkania z zebranymi przez siebie ziołami. II zadanie "ziołowy masaż" - profesjonalny masażysta przedstawił sposoby wykorzystania ziół w masażu ciała i kosmetyce. Udział we wszystkich  warsztatach był bezpłatny, a uczestniczyło w nich w sumie około 20 osób. Efektem tych spotkań było przypomnienie i odtworzenie w społeczności wsi Chmielów tradycyjnych sposobów wykorzystania ziół.

 

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PROW na lata 2007-2013. 

Licznik odwiedziń: 210436