Wielu mieszkańców Chmielowa i Dębowej Kłody  to amatorzy śpiewu, to animatorzy folkloru ludowego. W trakcie realizacji projektu zostało przeprowadzone w sumie trzysta godzin warsztatów z wykwalifikowanym instruktorem śpiewu oraz z dwoma akordeonistami. Zespół „Echo Dębowej” spotykał się raz w tygodniu z akordeonistą, natomiast „Perły Chmielowa” dwa razy: raz z instruktorem śpiewu , a drugi z akordeonistą, aby w praktyce sprawdzić nabytą wiedzę. Projekt przewidywał zakup materiałów na uszycie koszul, kamizelek i spódnic ludowych, a także zakup butów. Tak więc członkowie zespołu „Perły Chmielowa” wzbogacili się o nowe buty, a „Echo Dębowej” o koszule kamizelki i spódnice. W tej chwili oba zespoły posiadają prawie kompletny ubiór i mogą godnie reprezentować Gminę. Zespoły podczas realizacji projektu brały udział w Spotkaniach z pieśnią Maryjną, reprezentowali się podczas Dni Kultury Gminy Dębowa Kłoda,  Jarmarku Jagiellońskim w Parczewie, a także w przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Gródku Szlacheckim,  VII Dożynkach Powiatu Parczewskiego w Milanowie oraz w XIII Spotkaniach z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną w Borkach. Głównym celem projektu było zapoznanie członków zespołów z zasadami profesjonalnego wykorzystania swoich umiejętności wokalnych, ukierunkowanie ich na właściwą ścieżkę posługiwania się własnym głosem i możliwość trenowania pod okiem wykwalifikowanej kadry. Założony cel został osiągnięty i wszyscy uczestnicy wzbogacili się o nowe umiejętności, a także o nowe elementy stroju. Ponad to wszyscy uczestnicy warsztatów bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili i wzmocnili swoje relacje, w związku z czym pomimo zakończenia operacji dalej się spotykają i utrwalają nabyte umiejętności a także czynnie uczestniczą w rożnych przeglądach i spotkaniach.

Projekt pn „Warsztaty muzyczne dla zespołów ludowych” przyniósł wiele korzyści dla osób uczestniczących w jego realizacji. Członkowie zespołów „Perły Chmielowa” i „Echo Dębowej” nabyli wiele umiejętności. Wykwalifikowany instruktor śpiewu uczył zespół rożnych technik modulacją głosem oraz przekazał wiadomości dotyczące poprawnego i czystego wydawania dźwięków. Akordeoniści przygrywali zespołom kiedy te odnosiły sukcesy na różnych przeglądach. Oba zespoły stały się bogatsze w nowe wiadomości i umiejętności, a co najważniejsze zostały wzmocnione więzi międzyludzkie. Zawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości. Projekt nauczył wiele osób jak w efektywny i pożyteczny sposób można spędzać wolny czas, zrobić coś dla siebie i swojego środowiska. Pomimo zakończenia projektu oba zespoły dalej trenują i stały się wizytówką Gminy Dębowa Kłoda.

 

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego           
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  
 ze środków PROW na lata 2007-2013

Licznik odwiedziń: 210460