Uhnin Osiedle

W związku z realizacja projektu pt. Doposażenie budynku pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Uhninie Osiedlu oraz zagospodarowanie placu przy budynku realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej K łodzie został utworzony plac zabaw. Cały kompleks zabawowy mieści się bezpośrednio przy budynku świetlicy. Prace zostały zakończone pod koniec marca 2012 r. w chwili obecnej dzieci mogą już bez przeszkód korzystać z nowych urządzeń zabawowych. Z woli mieszkańców i radnego z Uhnina Grzegorza Stadnika  teren został ogrodzony siatką i dzięki temu jest miejscem w pełni bezpiecznym do zabawy. Ogrodzenie zostało wykonane nieodpłatnie  przez mieszkańców Osiedla. Projekt przewidywał również wyposażenie świetlicy w związku z tym zostały zakupione stoliki oraz krzesełka. Ponad to zakupiono stół bilardowy i  stół do ping ponga.

Całość realizacji operacji to ok. 25 tys. zł z czego ponad 14 tys. zł została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PROW na lata 2007-2013.

Licznik odwiedziń: 210445