Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiczynie

 

W związku z realizacją projektu przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie zmodernizowano świetlicę wiejską w miejscowości Lubiczyn. W  ramach projektu zamontowano kominek grzewczy wraz z elementami rozprowadzającymi ciepłe powietrze po sali oraz ocieplono sufit. Świetlica wiejska stanowi swoiste centrum wsi, w której spotyka się cała społeczność. Brak ogrzewania uniemożliwiał korzystanie z budynku w okresie zimowym. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu   atrakcyjności terenu gminy Dębowa Kłoda, pod względem kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym, a także wpłynie na integracje społeczności wiejskiej.                           

Całość kosztów realizacji operacji to suma prawie 21 tys. zł z czego ponad 10 tys. 
 zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego           
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  
 ze środków PROW na lata 2007-2013

Licznik odwiedziń: 210440