Gminny Ośrodek Kultury 

projekty zrealizowane w 2011 i 2012 roku:

1. Festyn "Dni Kultury Gminy Dębowa Kłoda"

2. Warsztaty muzyczne dla zespołów ludowych

3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczynie

4. Doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Uhninie Osiedlu oraz zagospodarowanie placu przy budynku

5. Doposażenie swietlicy wiejskiej we wsi Stępków oraz zagospodarowanie terenu do niego przylegającego

6. Warsztaty zielarskie

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

projekty realizowane w 2012 roku:

1. Utworzenie Izby Pamięci Bohaterów Lasów Parczewskich

2. Wudanie Monografii Gminy Debowa Kłoda- uzupełnienie

3. Wydanie folderów promujących Gminę Dębowa Kłoda

 

 

 

 

 

       Projekty

zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego           

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  

 ze środków PROW na lata 2007-2013

 

 

                                              

 

Licznik odwiedziń: 210427